Когато държите на спокойствието си, искате да се чувствате защитени и да има на кого да разчитате – заложете на сигурно. АСО София се грижи да бъдете винаги спокойни.

Традиция

АСО София ООД осъществява охранителна дейност повече от 13 години на територията на цялата страна.

Дружеството е учредител на Националната Асоциация на Фирмите за Търговска Сигурност и охрана /браншова
охранителна организация/, на Съюза на Работодателите в България и на Българската Търговско – Промишлена Палата.

Професионализъм

Тук работят едни от най-добрите професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и оперативно – издирвателни системи, голяма част от които, бивши служители на МВР и Министерството на отбраната.

АСО София ООД притежава частна виртуална мрежа /МУР1Ч/, позволяваща разговори в група само след набиране на 3 цифри, в това число и на важни телефонни номера 112, 150, 160 и 166. Дружеството има и разрешение за ползване на индивидуален радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМР на Комисията за регулиране на съобщенията.

Качество

Дейността на АСО София ООД се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със СДВР, ОД на МВР и РПУ на МВР в цялата страна.
АСО София ООД е лицензирана с лиценз № 9, издаден от ДНСП съгласно Закона за частната охранителна дейност,
обнародван в ДВ бр. 15/24.02.2004 г.

В дружеството е внедрена с истема за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO

9001 : 2000. Сертификатът е потвърден от Moody International Certification GmbH и обхваща извършване на следната охранителна дейност: охрана на имущество на физически и юридически лица; охрана на ценни пратки и товари; охрана на мероприятия; лична охрана на физически лица.

Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри като Администратор на лични данни – Удостоверение №128713 на Комисията за защита на личните данни.

повече
При нас сигурно не означава може би

 

За вашето спокойствие осигуряваме следните видове услуги:

  • лична охрана на физичеки лица
  • охрана на имущество на физически или юридически лица
  • охрана с помощта на сигнално-известителна техника – СОТ
  • охрана на мероприятия
  • охрана на ценни пратки и товари
  • изготвяне на експертизи и обследвания, свързани с пожарната и аварийната безопасност
  • детективска и оперативно-издирвателна дейност
  • експертно-криминалистическа дейност
  • гаранционно и следгаранционно подържане на пожаро-известителни, видео-наблюдателни системи и СОТ

 

повече

В сигурна компания

АСО София ООД разполага с екип от високо квалифицирани професионалисти на възраст от 20 до 55 години, които отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, обнародван в ДВ бр. 15/ 24. 02. 2004 г. Към момента екипът надвишава 550 души, готови да приложат знанията и уменията си, за да ви осигурят качествени услуги и сигурност в защитата.

Значителна част от личния състав на фирмата е съставена от служители, натрупали опита си в МВР, ПО и МО.

Освен с квалифициран човешки ресурс, АСО София ООД разполага и с технически възможности за увеличаване сигурността на охраната на обектите чрез монтаж на СОТ, ТV наблюдение и др.

повече
Контакти
За непрекъсната връзка фирмата разполага с мобилна денонощна дежурна част – тел: 9 55 57 31 и 0896768360 и с достатъчен брой средства за комуникация – радиочестота, мобилни телефони, фирмена клетъчна телефонна мрежа, радиостанции, настроени на честотата на СДВР, с което сме в непрекъснато взаимодействие.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

ГР. СОФИЯ,

УЛ. “Средна Гора“ № 99

тел. 02/9555731 и тел./факс 02/9555732

GSM 0896768300 и 0896768320

asosofia@gmail.com

повече