История на фирмата

“АСО София” ООД е създадено през 1998 г. от Ангел Трифонов Трифонов-дългогодишен служител на МВР, бивш директор на СДВР-МВР и е регистрирано с Решение № 1 от 03.06.1998 г. по фирмено дело № 7367/1998 г. на Софийски градски съд. Основен предмет на дейност на дружеството е охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на ценни пратки и товари; охрана с помощта на сигнално – известителна техника; оперативно – издирвателна дейност; консултантска дейност в областта на откриване и премахване на причините и условията за извършване на кражби и други посегателства върху имуществото и неприкосновеността на физически и юридически лица; организиране и изпълнение охраната на крупни спортни, културни и други масови мероприятия, делови срещи, пътувания, съпровождане и охрана на товари, транспортни средства и други; експертно – криминалистическа дейност.

Дружеството притежава национален лиценз № 9, издаден от ДНСП-МВР на 13.04.2004 г. и осъществява охранителна дейност повече от 13 години на територията на цялата страна.

Дружеството е учредител на Националната Асоциация на Фирмите за Търговска Сигурност и охрана /браншова охранителна организация/, на Съюза на Работодателите в България и на Българската Търговско – Промишлена Палата.

“АСО София” ООД се управлява и представлява от трима управители заедно и поотделно.
През 2010 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като към организационната структура на дружеството е включена охраната със сигнално-известителни системи /СИС/. СОТ, паник-бутон, периметрова охрана, видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и други. Извършва се доставка и монтаж на СИС, охрана със СОТ и видеонаблюдение с реакция с автопатрули. Изграден е съвременен Оперативен център за мониторинг с денонощна мобилна оперативна дежурна част.