Екип

В сигурна компания

В дружеството са привлечени и работят едни от най-добрите в страната професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и сигнално – известителни системи, като преобладаваща част от тях са бивши служители на МВР и Министерството на отбраната:

Ангел Трифонов Трифонов – почетен президент;
Генчо Ангелов Трифонов – управител на фирмата, дългогодишен служител на МВР, с богат опит в разследването на престъпления и охраната на обекти и физически лица, упълномощен представител на ръководството по Интегрираната система за управление;

Христо Ангелов Трифонов – управител, дългогодишен служител на МВР, с опит в изграждането, експлоатацията и реакцията на технически системи за охрана;

Георги Апостолов Календаров – управител, дългогодишен служител на МВР и НСО, с богат опит в охраната на  обекти и физически лица, с военно образование;

Благовеста Цвяткова Трифонова – изпълнителен директор на фирмата, дългогодишен служител на МВР, с богат опит в областта на финансите;

Румен Ангелов Христов - директор на Дирекция “Охрана” – дългогодишен служител на МВР и бивш директор на Специализирана Дирекция за Оперативно Технически Операции (СДОТО), с висше образование – Академия МВР;

инж. Николай Николов Спасов – завеждащ “Административна дейност” и Маркетинг – дългогодишен служител на МВР, с висше техническо образование, вътрешен одитор по системата за управление на качеството по ISO 9001 : 2000 и ISO 19011 : 2002;

Борис Кирилов Бърдаров – заместник директор на Дирекция “Охрана” и ръководител на група обекти, с богат опит в охранителната дейност;

инж. Николай  Миленков - инженер Системи за Сигурност, с висше техническо образование,   опит в изграждането, експлоатацията и профилактиката на сигнално-известителни системи;

Николай Йорданов Каменов – ръководител на група обекти с физическа охрана и на автопатрули за реакция на СОТ;

Емил Борисов Иванов – ръководител на група обекти, с голям опит в охраната, бивш директор „Охрана” в охранителна фирма, вътрешен одитор по системата за управление на качеството по ISO 9001 : 2000 и ISO 19011 : 2002;

Ленин Петров Симеонов – комендант, дългогодишен служител на НСО;

Стефан Добрев Димитров – координатор за област Русе и ръководител на охраната на обект
„Дунарит” – дългогодишен служител на МВР;

Добрин Кръстев Петров – координатор за област Варна и ръководител на охраната на обекти в гр. Варна – дългогодишен служител на МВР и други.