Екип

В сигурна компания

В дружеството са привлечени и работят едни от най-добрите в страната професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и сигнално – известителни системи, като преобладаваща част от тях са бивши служители на МВР и Министерството на отбраната:

Ангел Трифонов – почетен президент, дългогодишен служител на МВР с голям опит в охранителната дейност, бивш директор на СДВР-МВР, с висше юридическо образование;
Генчо Трифонов – управител на фирмата, дългогодишен служител на МВР, с богат опит в разследването на престъпления и охраната на обекти и физически лица, упълномощен представител на ръководството по Интегрираната система за управление на качеството;

Христо  Трифонов – управител, дългогодишен служител на МВР, с опит в изграждането, абонаментната поддръжка, експлоатацията и реакцията на технически системи за охрана;

Георги  Календаров – управител, дългогодишен служител на МВР и НСО, с богат опит в охраната на  обекти и физически лица, с висше военно образование и екология, завършил стратегически курс във факултет “НСО” във Военна академия “Г.С.Раковски”;

 

Емил Иванов – директор на Дирекция “Охрана” – дългогодишен служител на МВР , с богат опит в охранителната дейност, вътрешен одитор по системата за управление на качеството по ISO 9001;2015;

инж. Бисер  Иванов - инженер Системи за сигурност, с висше техническо образование, професионална квалификация инженер по комуникационна техника и технологии, опит в изграждането, експлоатацията и профилактиката на сигнално-известителни системи и системи за видеонаблюдение, притежава сертификати за осигуряване на пожарна безопасност и поддържане на уреди, системи и съоръжения свързани с пожарната безопасност на обекти, както и извършване на дейности свързани с проверка на течове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване;

Наташа  Митева – главен счетоводител, с висше икономическо образование и богат опит в счетоводната дейност;

инж. Радослав Джамбазов – завеждащ  Анализи, пазарно проучване, маркетинг  и обществени поръчки- дългогодишен служител на Министерство на отбраната и Военнотопографската служба на БА, с висше инженерно образование и завършена военна академия командно-щабен профил;

Иван Георгиев – завеждащ “Човешки ресурси”, дългогодишен служител на МВР, с висше юридическо образование и богат опит в охранителната дейност;

Валентин Раев – директор на “Център за професионално обучение”, дългогодишен служител на МВР, с висше техническо образование, с богат опит в охранителната дейност и обучението на кандидати за работа по професия “Охранител”, по следните специалности: банкова охрана и инкасова дейност; лична охрана; физическа охрана на обекти.