Услуги

Лична охрана на физичеки лица

АСО София ООД осигурява физическата неприкосновеност на охраняваните лица. След задължителна оценка на риска се определят мерките и способите за защита, както и маршрутите за движение. Изясняват се уязвимите места по местоживеене, офис и често посещавани места. Маршрутите за движение предварително се оглеждат и се вземат в предвид местата, от където може да се появи опасността.

В зависимост от задачите на охраната и степента на застрашеност на физическия обект се подбира и охранителният състав по-възраст, неговото въоръжение, допълнително обучение и други.

Охрана на имущество на физически или юридически лица

Физическата охрана е преобладаваща част от услугите за сигурност. Предлага се във всички възможни варианти – денонощна, нощна и дневна, в работно време, в извън работно време, комбинирана охрана с ефективното използването на сигнално-известителни системи.

Изградената репутация на дружеството за качествено изпълнение на услугите в сферата на физическата охрана се основава от една страна на високата квалификация на ръководния и изпълнителския състав, провежданото непрекъснато обучение и оценка на състава, а от друга на изпълнението на заложените цели по Политиката на качеството и непрекъснатия контрол на дейността, непримиримост към нарушенията на трудовата дисциплина, слабостите и пропуските.

Охрана с помощта на сигнално-известителна техника – СОТ

Изграждане, гаранционно и следгаранционно поддържане на сигнално – известителни системи, непрекъснат мониторинг и реакция с автопатрулни сили. Връзката между оперативния център за мониторинг и охраняваните обекти е осигурена чрез три независими комуникационни канала. При наличие на аларма или друга опасност в охранявания обект, операторите на дружеството незабавно изпращат най-близкия автопатрулен екип. Всеки клиент на дружеството получава информация за състоянието на алармената система в дома или офиса си чрез SMS или обаждане от оператор.

Охрана на обекти- недвижими имоти

Предлага се във всички възможни варианти – денонощна, нощна и дневна, в работно време, в извън работно време, комбинирана охрана с ефективното използването на сигнално-известителни системи.

Организиране и изпълнение на охраната на крупни спортни, културни и други масови мероприятия

АСО София ООД осъществява и дейности по охрана на мероприятия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на политически и други масови прояви или дейности с краткосрочен характер- охрана на концерти, спортни прояви, бизнес срещи и други.

Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари

Специализирани екипи извършват охрана чрез придружаване или чрез въоръжен автоескорт при транспорт на ценни пратки или товари. Дружеството е специализирано и търсен партньор при съпровождането и охраната на специална продукция.

Изготвяне на експертизи и обследвания, свързани с пожарната и аварийната безопасност

АСО София ООД притежава разрешение за противопожарно обследване на обекти и има необходимия потенциал за извършване на услугата на територията на цялата страна

Детективска и оперативно-издирвателна дейност
Експертно-криминалистическа дейност
Гаранционно и следгаранционно подържане на пожаро-известителни, видео-наблюдателни системи и СОТ