Цени

Цените на услугите се определят по договаряне между страните.

Цените на услугата Охрана на имущество на физически и юридически лица се определя на основата на проведено съвместно с Възложителя охранително обследване. Анализът и оценката на риска включват вида и площта на обекта, обкръжението му, ограждение и осветление, наситеността със сигнално-известителни системи, вида и режима на охраната – въоръжена или невъоръжена, денонощна или нощна и други фактори.