Фирмена политика

Със своята Политика, Ръководството на АСО София ООД изразява принципите и убежденията, които следва, за да постига пълна удовлетвореност на клиентите си, устойчиво развитие на организацията и изпълнение на изискванията на действащото законодателство, при осигурено поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Дейността на АСО София ООД се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със СДВР, ОД на МВР и РПУ на МВР в столицата и страната.

Наръчник по управление: