Сертификати и лицензи
АСО София ООД е една от първите охранителни фирми в страната, която внедрява Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001 : 2000.
В дружеството от 2010 г. се прилага Интегрирана система за управление с обхват извършване на охранителна дейност: охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия, лична охрана на физически лица; изготвяне на експертизи и обследвания, свързани с пожарната и аварийна безопасност, която включва:
Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001 : 2008. Сертификатът е потвърден от Moody International Certification GmbH;
Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007.
АСО София ООД е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” като Администратор на лични данни – Удостоверение № 128713 на Комисията за защита на личните данни.
Притежава Разрешение № 50/04.03.2009 г. за противопожарно обследване на обекти за територията на цялата страна.
Дружеството е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” като Администратор на лични данни – Удостоверение № 128713 на Комисията за защита на личните данни.
На фирмата е присвоен NCAGE-код – код на доставчик от Кодификационната система на НАТО.
АСО София ООД притежава Частна виртуална мрежа / MVPN / със GSМ апарати и над 200 SIМ карти на GLOBUL, позволяваща разговори в група само след набиране на 3 цифри, в т.ч. важни телефонни номера 112, 150, 160 и 166 и Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМР на Комисията за регулиране на съобщенията.