КОНТАКТИ

Централен офис:

1303 София, ПК 23, ул. “Средна гора” № 99, ет.1
Тел.: +359 2 955 57 31; 955 53 57
Факс: +359 2 955 57 32
Е-mail: asosofia@gmail.com

Управители:

Генчо Трифонов -       0888 009 334
Христо Трифонов -    0888 314 068
Георги Календаров – 0896 768 320

Дирекция „Физическа охрана”:

Директор: Румен Христов – 0896 768 325
Зам. директор: Борис Бърдаров – 0896 768 307

Завеждащ “Административна служба”  и  Маркетинг :

Николай  Спасов: 0896 768 318

Дирекция „Сигнално-известителни системи”:

1303 София, ул. “Средна гора” № 97
Тел.: +359 2 955 57 31
Техническа Служба: 0895 445 450; 0895 445 496
Ръководител СОД: Емил Иванов – 0896 768 315

Оперативен център за мониторинг:

1614 София, кв. „Горна Баня”, бул.”Никола Петков” № 56
Тел.: +359 2 482 52 55; 0895 445 446; 0896 768 381
Е-mail: zora.sofia@gmail.com

Счетоводство:

1303 София, ул. “Средна гора” № 97
Тел.: +359 2 955 57 31
Главен счетоводител: Наташа Митева – 0896 768 319

Офис-Русе:

Кординатор и ръководител на охраната на обект „Дунарит”: 0896 768 304
Комендант ТЕЦ „Русе-Изток”: 0895 445 471

Офис-Варна:

Кординатор и ръководител на охраната на обекти в обл. Варна: 0896 768 310