КОНТАКТИ

Централен офис:

1303 София, ул. “Средна гора” № 99, ет.1
Тел.: +359 2 955 57 31; 955 53 57
Факс: +359 2 955 57 32
Е-mail: asosofia@gmail.com

Управители:

Генчо Трифонов -       0888 009 334
Христо Трифонов -    0888 314 068
Георги Календаров – 0888 810 872

Дирекция „Охрана”:

Директор: Емил Иванов – 0896 768 317

Завеждащ ” Анализ, пазарно проучване, маркетинг и обществени поръчки” :

Радослав Джамбазов: 0896 768 312

Дирекция „Сигнално-известителни системи”:

1303 София, ул. “Средна гора” № 97
Тел.: +359 2 955 57 31
Техническа Служба: 0895 445 450; 0895 445 496
Ръководител СОД: Сергей Боровански – 0896 768 307

Национален оперативен денонощен център за мониторинг (НОДЦМ):

1614 София, кв. „Горна Баня”, бул.”Никола Петков” № 56
Тел.: +359 2 482 52 55; 0895 445 446; 0896 768 381
Е-mail: zora.sofia@gmail.com

Счетоводство:

1303 София, ул. “Средна гора” № 99
Тел.: +359 2 955 57 31
Главен счетоводител: Наташа Митева – 0896 768 319

Човешки ресурси:

1303 София, ул. “Средна гора” № 99
Тел.: +359 2 955 57 31

Иван Георгиев- 0896 768 306