Когато държите на спокойствието си, искате да се чувствате защитени и да има на кого да разчитате – заложете на сигурно. АСО София се грижи да бъдете винаги спокойни.

Традиция

АСО София ООД осъществява охранителна дейност повече от 13 години на територията на цялата страна.

Дружеството е учредител на Националната Асоциация на Фирмите за Търговска Сигурност и охрана /браншова
охранителна организация/, на Съюза на Работодателите в България и на Българската Търговско – Промишлена Палата.

Професионализъм

Тук работят едни от най-добрите професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и оперативно – издирвателни системи, голяма част от които, бивши служители на МВР и Министерството на отбраната.

АСО София ООД притежава частна виртуална мрежа /МУР1Ч/, позволяваща разговори в група само след набиране на 3 цифри, в това число и на важни телефонни номера 112, 150, 160 и 166. Дружеството има и разрешение за ползване на индивидуален радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМР на Комисията за регулиране на съобщенията.

Качество

Дейността на АСО София ООД се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със СДВР, ОД на МВР и РПУ на МВР в цялата страна.
АСО София ООД е лицензирана с лиценз № 9, издаден от ДНСП съгласно Закона за частната охранителна дейност,
обнародван в ДВ бр. 15/24.02.2004 г.

В дружеството е внедрена с истема за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO

9001 : 2000. Сертификатът е потвърден от Moody International Certification GmbH и обхваща извършване на следната охранителна дейност: охрана на имущество на физически и юридически лица; охрана на ценни пратки и товари; охрана на мероприятия; лична охрана на физически лица.

Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри като Администратор на лични данни – Удостоверение №128713 на Комисията за защита на личните данни.