Когато държите на спокойствието си, искате да се чувствате защитени и да има на кого да разчитате – заложете на сигурно. АСО София се грижи да бъдете винаги спокойни.
ТрадицияАСО София ООД осъществява охранителна дейност повече от 22 години на територията на цялата страна.Дружеството е учредител на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана-НАФТСО /браншова охранителна организация/, на Съюза на работодателите в България и на Българската търговско – промишлена палата. ПрофесионализъмТук работят едни от най-добрите професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и оперативно – издирвателни системи, голяма част от които, бивши служители на МВР и Министерството на отбраната.

АСО София ООД притежава частна виртуална мрежа /МVPN/, позволяваща разговори в група само след набиране на 3 цифри, в това число и на телефонeн номер 112. Дружеството има и разрешение за ползване на индивидуален радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМR на Комисията за регулиране на съобщенията.

КачествоДейността на АСО София ООД се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със СДВР, ОД на МВР и РПУ на МВР в цялата страна.
АСО София ООД е лицензирана с лиценз № 9/14.04.2004 г., издаден от ДНСП съгласно Закона за частната охранителна дейност, обнародван в ДВ бр. 15/24.02.2004 г. На  30.07.2018 г. от  Главна дирекция „Национална полиция” е издадено Допълнение към Лиценз № 9 за извършване на следните видове частна охранителна дейност: т. 3-сигнално-охранителна дейност; т. 5-охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали (изменена- ДВ, бр. 92/06.11.2018 г.- охрана на обекти – недвижими имоти); т. 6- охрана на урбанизирани територии (отменена- ДВ, бр. 92/06.11.2018 г.).

В дружеството е внедрена с истема за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO

9001 : 2015. Сертификатът е потвърден от TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED и обхваща Извършване на охранителна дейност: лична охрана на физически лица; охрана на имущество на физически и юридически лица; сигнално-охранителна дейност; охрана на обекти-недвижими имоти; охрана на мероприятия; охрана при транспортиране на ценни пратки или товари. Доставка и монтаж на сигнално-известителни системи. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения. Извършване на дейности свързани с проверка на течове, възстановяване на флуоросъдържащи парникови газове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване. Провеждане на курсове за обучения на физически лица за извършване на охранителна дейност по следните специалности:„Банкова охрана и инкасова дейност“, „Лична охрана“, „Физическа охрана на обекти“.

Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри като Администратор на лични данни – Удостоверение №128713 на Комисията за защита на личните данни.