В сигурна компания

АСО София ООД разполага с екип от високо квалифицирани професионалисти на възраст от 20 до 55 години, които отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, обнародван в ДВ бр. 15/ 24. 02. 2004 г. Към момента екипът надвишава 400 души, готови да приложат знанията и уменията си, за да ви осигурят качествени услуги и сигурност в защитата.

Значителна част от личния състав на фирмата е съставена от служители, натрупали опита си в МВР и МО.

Освен с квалифициран човешки ресурс, АСО София ООД разполага и с технически възможности за увеличаване сигурността на охраната на обектите чрез монтаж на СОТ, ТV наблюдение, периметрова охрана и др.